ตัวช่วยในการสร้างสไลด์โชว์ในหน้าเว็บไซต์ใน Joomla

กับ Modules Slideshow CK

   ในการนับสถิติในการเข้าชมเว็บไซต์โดยใช้ Slideshow CK โดยตัว Slideshow CK เป็น Module หรือ ส่วนเสริมการแสดงผลอยู่ที่ด้านหน้าของเว็บไซต์ ( Website ) สำหรับช่วยในการแสดงผลรูปภาพและวีดีโอ YouTube แบบสไลด์ สามารถเริ่มทำงานอัตโนมัติเมื่อเว็บไซต์ถูกใช้งาน ตอบสนองการทำงานบนหน้าเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี โดยที่ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มสไลด์ได้ไม่จำกัดได้ง่ายๆเพียง ด้วย Drag & Drop รองรับการทำงานในโทรศัพท์มือถือ


"ChangeLog. Modules Slideshow CK"

Version 1.4.4     

    - สามารถแสดงสไลด์รูปภาพและวีดีโอ
    - สามารถกำหนดตำแหน่งของขนาดภาพ Thumbnail โดยการตั้งค่าที่ตัวเลือก
    - สามารถตั้งค่าเชื่อมโยงไปยังบทความทั้งหมดได้
    - สามารถเลือกสีของผิวรูปภาพได้
    - สไลด์ได้ไม่จำกัด
    - ส่วนติดต่อผู้ดูแลระบบแบบ Drag & Drop
    - สไลด์โชว์สามารถกำหนดค่าแบบหลายตัวเลือก
    - รองรับการทำงานบนโทรศัพท์มือถือ
    - ตอบสนองการออกแบบ
    - สามารถเพิ่ม Link บนสไลด์ได้

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Modules Slideshow CK