ตัวช่วยในการนับสถิติในการเข้าชมเว็บไซต์ใน Joomla

กับ Modules Vinaora Visitors Counter

   ในการนับสถิติในการเข้าชมเว็บไซต์โดยใช้ Vinaora Visitors Counter โดยตัว Vinaora Visitors Counter เป็น Module หรือ ส่วนเสริมการแสดงผลอยู่ที่ด้านหน้าของเว็บไซต์ ( Website ) สำหรับใช้ในการนับสิถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ( Website ) ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Joomla โดยสามารถทำให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงสถิติหรือจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ( Website ) ว่ามีจำนวนการเข้าชมจำนวนเท่าใด อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงจำนวนผู้ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้นด้วย

"ChangeLog. Modules Vinaora Visitors Counter"

Version 1.0.3

     - สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของจำนวนการนับได้ Default จะเป็น 0
     - สามารถเลือกประเภทการนับการเข้าชม โดยที่แต่ละประเภทแยกกัน
     - สามารถเลือกรูปแบบธีมการนับบนหน้าเว็บไซต์
     - สามารถกำหนดจำนวนหลักของเลขที่ใช้แสดงผลหน้าเว็บไซต์
     - สามารถเลือกรูปแบบหรือ Theme ที่ใช้แสดงผลของ สถิติการเข้าชม

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Modules Vinaora Visitors Counter