ตัวช่วยในการตรวจสอบ Domain Name และนำบทความจาก Master Site มาแสดงโดยใช้ Module Menu Json ใน Joomla

กับ Module Menu Json

   ในการตรวจสอบ Domain Name และนำบทความจาก Master Site มาแสดงนั้นสามารถใช้ตัว Module Menu Json โดยตัว Module Menu Json คืออะไร Module Menu Json คือ เป็น Module หรือ ส่วนเสริมการแสดงผลอยู่ที่ด้านหน้าของเว็บไซต์ ( Website )จะทำหน้าที่ตรวจสอบ Domain Name ของ Master Site และนำบทความจาก Master Site มาแสดงใน Web Client โดย Mod Menu Json จะใช้งานร่วมกับ Components M MultiSite Content client


"ChangeLog. Module Menu Json"

Version 3.0.3

          - สามารถตั้งค่าการนำเมนูใดจาก Master Site มาแสดงใน Web Client
          - สามารถกำหนดตำแหน่งที่แสดง
          - สามารถ เปิด - ปิด การใช้งาน
          - สามารถกำหนดการแสดงชื่อเรื่อง

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Module Menu Json