ตัวช่วยในการบันทึก Domain Name ของ Master Site ด้วย Component M MultiSite Content client ใน Joomla

กับ Component M MultiSite Content client

   ในการจัดการบันทึก Domain Name ของ Master Site โดยใช้ Component M MultiSite Content client โดย Component M MultiSite Content client คืออะไร Component M MultiSite Content client คือ โปรแกรมเสริม หรือ Components เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ในการทำให้เว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย M MultiSite Content client จะทำหน้าที่บันทึก Domain Name ของ Master Site เอาไว้ หรือเรียกว่าเป็น Web Client ซึ่งก่อนที่จะใช้ในส่วนของ Web Client ต้องติดตั้ง Components M MultiSite content ก่อน ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ แนะนำ M MultiSite Content Components สำหรับกระจายข้อมูลจาก Webmaster ไปยัง Webclient


"ChangeLog. Component M MultiSite Content client"

Version 1.1.13

          - สามารถตั้งค่า Domain Name ของ Master Site
          - สามารถเพิ่ม Domain Webclient ได้ไม่จำกัด
          - สามารถตรวจสอบ Domain Webclient เพื่อกระจาย Content ไปเว็บที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
          - สามารถตั้งค่าเปิดใช้งาน Debug เพื่อดูการเชื่อมต่อว่าสามารถเชื่อต่อกับ Master Site ได้หรือไม่

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Component M MultiSite Content client