ตัวช่วยในการสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น โดยใช้ Component Mjform Advance ใน Joomla

กับ Component Mjform Advance

   ในการสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น นั้นสามารถใช้ตัว Component Mjform Advance โดยตัว Component Mjform Advance คืออะไร Component Mjform Advance คือ เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Component (คอมโพเน้น) ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla (จูมล่า) ลักษณะการใช้่งานเป็น WYSIWYG สร้างฟอร์มโดยการลาก กรองเก็บข้อมูลต่างๆ มาวางเพื่อให้ได้ฟอร์มตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นข้อมุล ตัวเลข ตัวหนังสือ วันที่ กล่องเก็บข้อมูล เขียนข้อความ ลิสข้อมูลหรือดึงข้อมูลจากตารางในฐานข้อมูล มาให้ผู้ใช้งานเลือกได้ นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกัน spam ได้อีกด้วยสามารถเพิ่มอินพุตข้อมูลได้เองสามารถนำฟอร์มที่สร้างเสร็จแล้วไปใช้งานกับเว็บไซต์อื่นๆได้ ส่งออกข้อมูลออกมาใช้งานได้หลายรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถคำนวณได้แบบออนไลน์ในหน้าฟอร์มเลย สามารถแสดงหน้าจอแบบเป็น ตารางเชื่อมข้อมูลลูกค้ากับสินค้า โดยฟีเจอร์ส่วนใหญ่จะเหมือนกับ Mjform แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเสริมขึ้นมา


"ChangeLog. Component Mjform Advance"

Version 1.0.0

          - สามารถใส่ข้อความลงไปในฟอร์มได้เป็น WYSIWYG
          - สามารถสร้างฟอร์มโดยการลาก-วาง input object
          - สามารถ input object ข้อมูลพื้นฐาน ข้อความ ตัวเลข
          - สามารถสร้างฟอร์มสำหรับอัพโหลดไฟล์ได้
          - สามารถดึงข้อมูลจากตารางในฐานข้อมูลมาเป็นลิสให้ผู้ใช้งานเลือกได้ เป็นการเชื่อมตาราง
          - สามารถ Copy ฟอร์มเก่าที่เคยสร้างไว้เพื่อเป็นต้นแบบฟอร์มอื่นๆ
          - สามารถส่งออกฟอร์มไปใช้งานกับเว็บไซต์อื่น
          - สามารถส่งออกพร้อมข้อมูลในฟอร์มพร้อมทั้งโครงสร้างฟอร์มไปใช้งานกับเว็บไซต์อื่น (แชร์ ฟอร์ม)
          - สามารถนำเข้าฟอร์มจากฟอร์มสำเร็จรูปอื่นๆ
          - สามารถส่งออกข้อมูลในฟอร์มได้หลายรูปแบบ เช่น html, csv, xls, xml
          - สามารถตัวกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนโพสต์

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Component Mjform Advance