ตัวช่วยในการจัดการสนามกีฬาด้วย Component MD Deal ใน Joomla

กับ Component MD Deal

   ในการจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับสนามกีฬาโดยใช้ Component MD Deal โดย Component MD Deal คืออะไร Component MD Deal คือ Component สำหรับจัดการเกี่ยวกับให้บริการ เช่น สนามกีฬา โดย MD Deal จัดการแบบครบวงจรทั้งการซื้อสินค้า
สั่งสินค้า กำหนดวัน-เวลาจัดโปรโมชั่น การชำระเงินในหลายๆรูปแบบ จัดการข้อมูลและบริการของสนามกีฬา โดยสามารถแบ่งการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้งาน และยังมีส่วนเสริมที่เข้ามาช่วยให้ Components MD Deal ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น MD Point ใช้สำหรับจัดเก็บแต้มจากกิจกรรมต่างๆของเว็บไซต์ ระบบสะสมแต้ม สามารถใช้แต้มซื้อสินค้าแทนเงินได้


"ChangeLog. Component MD Deal"

Version 1.1.13

    - Module ที่ติดตั้งแล้วช่วยเสริมให้ MD Deal ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          - MDDeal Login
          - MDDeal Product   
          - MDDeal Properties
          - MD Recent

     - Plugin ที่ติดตั้งแล้วช่วยเสริมให้ MD Deal ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          - plg_content_mdpoint    
          - plg_content_mdmail
          - plg_content_mdreview

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Component MD Deal