นำกระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ดมาแสดงยังเว็บไซต์

Components MD Recent For Joomla Website

  การพัฒนาหรือสร้างเว็บไซต์แล้วมีส่วนเว็บบอร์ดด้วยหากต้องการที่จะให้กระทู้จากในบอร์ดมาแสดงยังหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เข้าดูเว็บไซต์แล้วสามารถที่จะดูกระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ดผ่านเว็บไซต์ได้ อย่าง MD Recent ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานในส่วนนี้ซึ่งจะช่วยให้แสดงกระทู้จากบอร์ด phpBB มาแสดง บนเว็บไซต์ Joomla โดยที่ admin สามารถกำหนดรูปแบบการใช้งานต่างๆได้

"Change Logs Components MD Recent"

Version 3.1.11

- แก้ไขปัญหา cache

Version 3.1.10

- แก้ปัญหาไอคอนหาย

Version 3.1.9

- แก้ไขปัญหาภาษาไทยมีประกาศผิดที่

Version 3.1.8

- แก้ไขปัญหาเลือกแสดงเป็นตารางไม่ได้

Version 3.1.7

- แก้ไขปัญหา mod_md_recent PHP Notice

Version 3.1.6

- responsive เหลือ column เดียว

- for mobile category list are remove

Version 3.1.5

- แก้ไขปัญหาการแบ่งหน้า

Version 3.1.4

- เพิ่มรูปแบบการแสดง categories ส่วนหัว เป็นแบบ listbox

Version 2.1.4

- เพิ่ม layout แสดงเฉพาะหัวข้อให้ mod_md_recent

- ปรับปรุง cache ในการแบ่งหน้า

Version 1.1.4

- เปลี่ยน Anonymous ในหัวข้อกระทู้เป็น บุคคลทั่วไป

- ไม่แสดงกระทู้ที่ยังไม่ได้ Approve

- เพิ่มไฟล์ภาษา

Version 1.1.3

- แก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานกับ phpBB 3.1 ได้

- ปรับหน้าจอเมื่อเปิดใช้งานบนสมาร์ทโฟน

Version 1.1.2

- เพิ่มให้สามารถตั้งเวลาการทำงานของ cache ได้

- เรียกดูความเห็นล่าสุดจากเว็บบอร์ด

- กรณีบุคคลทั่วไปจากที่แสดงเป็น Anonymous จะแสดงเป็น บุคคลทั่วไปที่ โดยที่ไม่สามารถคลิกดูรายละเอียดของคนๆนั้นได้

Version 1.1.1

- แก้ไขปัญหาไม่ได้ connect ฐานข้อมูล ใหม่ ของ phpBB

- แก้ไขปัญหาแบ่ง page ซ้อนกับ content เดิม

- แก้ไขปัญหาการแบ่ง page ผิด

- แก้ไขปัญหาปรับความเร็วในการทำงานของ การนับการแบ่ง page

- เพิ่ม anchor ตอนหน้า แบ่ง page

- ยกเลิก หมวดที่ต้องการให้แสดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Component MD Recent