จัดการตารางข้อมูลกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์

ด้วย Components MDEvents

   ในการทำเว็บไซต์ความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์ที่มีความหลากหมายสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในทุกๆด้าน ซึ่งหากในเว็บไซต์มีการจัดการตารางข้อมูลกิจกรรมต่างๆ แล้วสามารถตั้งค่ากำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ จัดการข้อมูลกิจกรรมผู้ตั้งกิจกรรม สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ กิจกรรมของตัวเองได้ ตรวจสอบผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบการชำระเงินผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรม และ แจ้งชำระเงิน ก็จะส่งเสริมให้เว็บไซต์มีอระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"ChangeLog. Component MD Events"

Version 1.0.0

- หน้า event ใน admin คลิกดูรายชื่อคนร่วมกิจกรรมได้

- เพิ่มส่วนแสดงข้อมูล Member ในหน้า admin

- กำหนดการแสดงผลรายละเอียดกิจกรรมใน ส่วน site

- ตั้งค่าให้สามารถร่วมกิจกรรมที่หมดเวลาไปแล้วได้

- แสดงวันเริ่มต้น สิ้นสุดกิจกรรม ในส่วน site

- ส่วน Payment แก้คำว่า publish เป็น approved

- ตัวกรอกกิจกรรมตาม user

- ตั้งค่าได้ว่า ต้องสมัครเป็นผู้ประกาศ event ก่อนลง event ได้หรือไม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  MD Events